Čo filtrujú moderné vodné filtre?

SOMA-water-filter-2-via-Remodelista.jpg

Bolo aj vám odporúčané riešiť filtráciu pitnej vody z vodovodu? Aj keď platí, že toxicita okolo nás sa zvyšuje, pravda o mojej filtrovanej vode ma dosť zaskočila. Aká je teda skutočná realita našej pitnej vody? Je naozaj až taká zlá, že ju musíte filtrovať? Alebo sú veci opäť raz trochu inak a je potrebné pochopiť hlbšie súvislosti? Čítajte ďalej a dozviete sa, ako som sa pustil do vlastného výskumu našej pitnej vody, kontaktoval odborníkov a zistil, či má filtrácia vôbec zmysel. 

 

Je naša pitná voda taká toxická, že ju treba filtrovať? 

vodny filterAsi ste už počuli, že s tou našou vodou je to vraj „celé zle“. Naša pitná voda má údajne vysoký obsah chlóru, fluóru, ťažkých kovov a mikroorganizmov… Vieme, že voda je základom ľudského organizmu a určite som za to, aby sme dbali na jej kvalitu a čistotu. Avšak vedeli ste, že keď pitnú vodu úplne prečistíte, alebo dokonca alkalizujete, môže to pre organizmus znamenať oveľa viac zla ako úžitku? Asi budete súhlasiť, že piť takmer destilovanú vodu nebude pre náš organizmus najlepšia voľba. Takto som sa rozhodol, že sa pustím do bádania za pravdou o pitnej vode. Po viacerých debatách s odborníkmi a vypočutí si viacerých názorov mi vychádza, že opäť raz potrebujeme veci optimalizovať a nie maximalizovať.

Štruktúra vody a problém „mikrovlnky“, ktorý dáva zmysel

 Neviem ako vás, ale mňa na škole chémia až tak nebavila, no fyzika, to už bolo „iné kafe“.  Aj preto verím tomu, že i keď budete mať najčistejšiu vodu sveta, je dôležité riešiť aj fyzikálnu teóriu jej štruktúrovania. Možno zachádzame do prílišných detailov, ale som presvedčený, že ak sa týmto problémom zaoberajú aj top svetoví vedci, stojí za to rozšíriť si obzory.  

 

 Ako príklad si vezmime mikrovlnnú rúru, ktorá je v našom svete optimalizácie životosprávy priam zakázaná. A to nielen kvôli žiareniu, ale najmä kvôli tomu, že príprava jedla takýmto spôsobom mení jeho štruktúru a výrazne znižuje jeho energetický potenciál. Viac už zatiaľ nechám na vaše osobné bádanie, no odporúčam sa určite zamyslieť nielen nad vplyvom xenoestrogénov na váš organizmus, ale aj celkovej chuti a hodnote pripraveného jedla…

Len tak pre srandu. Koľko skvelých Michelin reštaurácií využívajúcich mikrovlnnú rúru poznáte? 🙂

Poďme ale späť od štruktúr k toxicite. Nedalo mi to a okrem milióna informácií rôznych spoločností propagujúcich zázračnú vodu som kontaktoval aj odborníkov z Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.  A veru, ani som nečakal, aké zaujímavé veci sa dozviem…

5 kľúčových otázok, ktoré ma pri vode zaujímajú

 Ak sa chceme dopátrať k pravde a vytvoriť si nové trvajúce poznatky, potrebujeme sa vedieť pýtať. Pozrime sa, čo na problematiku vody hovoria ľudia, ktorí s ňou pracujú celý život.

1. Aká je pravda o pitnej vode? Je skutočne taká toxická a zlá?

Na Slovensku a konkrétne v oblasti podunajskej nížiny (Žitný ostrov), máme jeden z najkvalitnejších a najvýdatnejších zdrojov podzemných vôd vo svetovom merítku. Táto voda sa upravuje na pitné účely (filtrácia a hygienické zabezpečenie vody) a získavame z nej kvalitnú pitnú vodu. Dôležité je správne si položiť otázku – prečo by sme mali pitnú vodu, ktorá vyhovuje kvalitatívnym požiadavkám príslušnej európskej a slovenskej legislatívy filtrovať. Rovnako je dobré vedieť, že destilovaná voda na pitné účely je pre organizmus nevhodná, ba priam nebezpečná a vôbec neplatí, že by sme sa mali chcieť dopracovať k demineralizovanej vode.

Keď už ale máme chápať problém toxicity vody celosvetovo, ide najmä o rozdiel v zdroji vody. Na Slovensku sa ako zdroj na úpravu vody na pitnú nevyužíva povrchová voda, ako napr. v Čechách alebo inde v zahraničí. Podľa Nariadenia vlády SR č. 496/2010 preto pitná voda nemôže obsahovať nadlimitné množstvo chlóru, mikrobiologického znečistenia a už vôbec nie splaškového znečistenia. Paradoxom je, že pri mnohých filtroch sa stretávame s oveľa vyšším výskytom baktérií, ktoré sa veľmi radi živia práve na filtroch (kvôli zachyteným zložkám z pitnej vody), a ktoré sa nemenia.

2. Aké sú najväčšie problémy v zložení a kvalite vody pre náš organizmus?

Ako sme už spomenuli, v niektorých oblastiach sveta ako napríklad aj Londýn, nájdete pitnú vodu, ktorá môže vďaka znečisteným rozvodom a silnej chlorizácii obsahovať trihalometány, ťažké kovy a vysoké hladiny chlóru, či fluóru. To však vôbec neplatí u nás, kde môžeme odporučiť kompletnú analýzu vody a ľudia sa môžu jasne presvedčiť, že ich pitná voda je v poriadku.

Ak sa niekedy objavia vysoké hodnoty nežiadaných baktérií, je to často problém práve rôznych filtrov, znečistených rozvodov v dome alebo znečistenej vodovodnej batérie. Výrobca a dodávateľ pitnej vody garantuje jej kvalitu totiž len po rozvod do domu. Čo sa týka zloženia pitnej vody pre organizmus, je vhodné zamyslieť sa nad optimálnym pH. Jeho odporúčaná hodnota podľa vyššie uvedeného nariadenia vlády SR je 6,5-9,5. 

Nie kyslým, ale ani nie zásaditým ako je v súčasnoti moderné presadzovať. Vôbec nie je pravdou a výskum to jasne potvrdzuje, že pravidelné pitie alkalickej vody je pre organizmus zdravé. Viac informácií a vyjadrení aj k populárnym, ale zavádzajúcim publikáciám ako napríklad kniha P.Bragga: “Šokujúca pravda o vode” nájdete v oficiálnych stanoviskách štátneho zdravotného ústavu, kde si každý môže vytvoriť vlastný úsudok.

 • Stiahnuť dokument “Stanovisko k reverznej osmóze” tu.
 • Stiahnuť dokument “Zdravotné riziká pitia demineralizovanej vody” tu.

 

3. Odporúčate teda vôbec niekomu pitnú vodu filtrovať? Aký je váš názor na reverznú osmózu?

Ak je vaša pitná voda nezávadná, čo pravdepodobne bude, tak určite nie. Zariadenia fungujúce na princípe reverznej osmózy sú u nás známe už dávno, využívali sa na prípravu tzv. „čistej“ vody pre technické a laboratórne účely. Na základe vedeckých poznatkov bolo zistené, že pitie demineralizovanej vody vedie k poruchám metabolizmu minerálnych látok (vápnik, sodík), k poruchám metabolizmu vody v tele, k odvápňovaniu kostí a ku zvýšenému riziku úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby. Pitie demineralizovanej vody predstavuje tiež zvýšené riziko toxického pôsobenia ťažkých kovov prijímaných stravou. Zároveň sa zistilo, že pri varení v demineralizovanej alebo mäkkej vode dochádza k vysokým stratám potrebných minerálov z potravín (niekedy až 70 %), čím sa znižuje prísun potrebných látok potravou.

 V odborných stanoviskách sa konštatuje, že jedinou výnimkou, kedy môže byť úprava vody pomocou reverznej osmózy tolerovaná je, ak jediným dostupným zdrojom pitnej vody je voda s vysokou mineralizáciou, ktorú nie je možné znížiť žiadnym iným spôsobom úpravy. Dôležité je poznať skutočnú závadnosť vašej pitnej vody a jej znečistenie. Jedine pri vyššom obsahu znečistenia alebo potrebe spracovania morskej vody môžeme chápať reverznú osmózu ako menšie zlo. Vôbec však ako ideál vhodný pre úpravu pitnej vody na pitie prospievajúci nášmu zdraviu.

4. Kedy je teda potrebné našu pitnú vodu filtrovať?

Pre rozhodnutie potrebujeme poznať kvalitu vašej pitnej vody, teda dať si urobiť jej rozbor odborníkmi, ktorí sa jej kvalitou zaoberajú. Týmto rozborom zistíme, či voda vyhovuje našim legislatívnym požiadavkám a je vhodná na pitné účely. Môžeme taktiež požiadať dodávateľa pitnej vody, ktorý ju pravidelne kontroluje, aby nám umožnil nahliadnuť do výsledkov kontroly jej kvality.

Takto môžeme v skratke definovať 4 požiadavky:

 1. Dodávateľ zariadenia na úpravu pitnej vody musí kvalitu jeho výrobku dokladovať certifikátom o jeho kvalite (kvalite použitých materiáloch vhodných na pitné účely).
 2. Dodávateľ zariadenia musí dokladovať certifikátom, že po úprave pitnej vody daným zariadením je táto voda vhodná na pitné účely a aké množstvo takto upravenej vody je vhodné na denné pitie, aby nebolo ohrozené naše zdravie.
 3. Pitná voda získaná zo zariadenia musí vyhovovať požiadavkám nariadenia vlády SR č. 496/2010 a zariadenie nesmie vodu znečisťovať alebo inak znehodnocovať (znižovať obsah vápnika a horčíka, znižovať pH, znižovať celkovú mineralizáciu a pod.).
 4. V návode na použití musí byť jasne dané, ako sa zariadenie môže používať, ako často musíme filtre vymieňať tak, aby nedochádzalo k pomnoženiu mikroorganizmov.

 Stiahnuť dokument “Zdravotný význam tvrdosti pitnej vody” tu.

5. Máme tu môj rozbor pitnej vody z kohútika v porovnaní s vodou filtrovanou zariadením, do ktorého som investoval nemálo peňazí. Vedeli by ste nám tu spraviť stručnú analýzu a porovnanie?

 Voda rozborAko vidíme, presne sa nám potvrdzuje to, s čím sa stretáme v každodennej praxi. Vaša pitná voda je úplne v poriadku a práve reverzná osmóza u nej výrazne znižuje hodnoty mineralizácie. Takáto voda je možno vhodná na to, aby sa netvoril vodný kameň v kávovare, ale nie na bežné pitie. Na druhej strane vidíme, že hodnoty bakteriálneho a mikrobiologického „znečistenia“ sú u vás oveľa vyššie pri vode upravenej reverznou osmózou. (červené čísla). Záver je taký, že ak si prečistíte vašu batériu, máte tú najlepšiu pitnú vodu, akú si nekúpite ani v obchode. Samozrejme, ak si z kohútika púšťate studenú a nie teplú vodu, pretože teplá voda nie je pre pitie už taká nezávadná, najmä kvôli vyššiemu obsahu baktérií.

Realita je často vzdialená od toho, čo počúvame v médiách, či “wellness” marketingu mnohých firiem. Aj keď je pravdou, že pitná voda je znečistená v mnohých častiach sveta a možno v Amerike je naozaj niekedy lepšie piť destilovanú vodu, nemusí to vôbec platiť Voda rozbor 2pre nás. Takto som sa dozvedel, že napríklad v Londýne je voda už tak znečistená, že aj časté sprchovanie na vás pôsobí toxicky. Rovnakým problémom čelia často aj plavci, ktorí sa s chlórom stretávajú o dosť častejšie. Neznamená to však, že by mali prestať plávať, len potrebujú dať dôraz podpore pravidelnej samodetoxikácie organizmu.

 

Pozor! Týmto článkom nechcem priamo odsúdiť všetky firmy a ľudí pracujúcich s filtráciou, reverznou osmózou a inou úpravou pitnej vodovodnej vody. Stále som presvedčený, že sú aj prípady, v ktorých  má úprava pitnej vody zmysel. No vidíme, že nie je filter ako filter.

Celkovo však nemám rád, ak niekto niečo len “hatersky” kritizuje. Myslím, že je lepšie, ak vznikne konštruktívna diskusia, pri ktorej sa z toho môžeme navzájom veľa naučiť a dopracovať sa tak k pravde a hodnotným vedomostiam.  Aj preto som oslovil aj druhú stranu a nezávisle ju konfrontoval s otázkami ohľadom filtrácie vody. Vyspovedal som Martina Mazúra, zástupcu Aquasana.sk, firmy na ktorú som dostal najlepšie referencie a vraj hlásajú tu správnu selektívnu filtráciu vody.

8 priamych otázok na druhú mincu filtrácie

1. Martin, aký je teda váš pohľad na filtráciu vody? Ak žijem v Bratislave, je potrebné vodu vôbec filtrovať?

 aq-4000w_360a-220x220Bratislava má jednu z najlepších vôd v Európe. Je vraj zmesou vody z Čierneho lesa, kde pramení Dunaj a vôd švajčiarskych a rakúskych Álp, kde pramení, a ktorými preteká rieka Inn, najväčší prítok Dunaja. Táto voda preteká cez štvrtohorné aluviálne (alúvium – obdobie mladších naplavenín) naplaveniny. Tie začínajú pod obcou Devín.  Všetka bratislavská voda používaná na výrobu pitnej vody je podzemná. Jej zloženie je výnimočné. Vzhľadom na jej rovnaký charakter sa voda líši podľa konkrétneho zdroja iba minimálne. Tiež na ceste k spotrebiteľovi sa voda z rôznych zdrojov môže miešať. Obsahuje asi 60 mg/l vápnika a 20 mg/l horčíka, čo je pre zdravie takmer optimálna hodnota. Tiež iba okolo 10 mg/l dusičnanov (norma je do 50 mg/l), čím takmer spĺňa požiadavky pre vodu dojčenskú (10 mg/l).

Nízky obsah sodíka, arzénu a ďalších škodlivých látok z nej robí častokrát vodu lepšiu ako tú, ktorú si kúpite zabalenú v obchodoch. Jednoducho povedané vodu v Bratislave máme fantastickú. Jej vlastnosti a mikrobiologická čistota umožňujú vodu dezinfikovať iba minimálnym množstvom chémie. Používa sa plynný chlór, chlornan draselný alebo pri dlhších vodovodných tratiach oxid chloričitý. Tieto chemikálie bratislavská voda ako taká nepotrebuje. Zabezpečuje sa nimi kvalita vody na trase potrubiami za spotrebiteľom, proti druhotnému znečisteniu. Problémom bratislavskej vody teda určite nie je bratislavská voda, ale rozvody. Tie sú v katastrofálnom stave. A dnes peniaze na veľké investície jednoducho nie sú. Tiež časti rozvodov vody napríklad v Starom meste sú z olova. Keď voda stojí v takomto potrubí cez víkend, máme problém.  

 2. Sú veľké rozdiely v kvalite vody v rôznym mestách, či obciach Slovenska?

 Áno, regionálne rozdiely sú veľké. Približne 15 % obyvateľov Slovenska je zásobovaných z individuálnych zdrojov (studne, pramene) a asi 85 % obyvateľstva z vodovodnej siete verejných vodovodov. Voda vo verejných vodovodoch pochádza z povrchových vôd (čistých vodných nádrží na to určených, nie z bežnej povrchovej vody, napr. riek, približne 55%) a menšia časť z vôd podzemných. Kvalitnejšia voda býva spravidla voda z podzemných zdrojov. Kvalitou zaostávajú povrchové zdroje vody napríklad na južnom Slovensku. Príčinou je aj intenzívna poľnohospodárska výroba. Kvalita vody v individuánych studniach, to je samostatná kapitola. Jedna studňa vyhovuje a iná, vzdialená 600 metrov už nie.  

3. Je pravda, že požiadavky na kvalitu pitnej vody dané príslušnou legislatívou riešia len časť problému?

 Požiadavky na kvalitu pitnej vody z vodovodu vám zabezpečia to, že chemické látky a iné škodliviny určené vyhláškou v nej nepresiahnu stanovené hodnoty. Piť takúto vodu je bezpečné. Či aj zdravé, neviem. Ľudské telo je z ¾ voda. Vodu obsahuje každá naša bunka. A ja tvrdím, že bezpečné množstvo chemikálií neexistuje. Problémom je tiež to, že tieto hodnoty sú stanovené pre dospelého a zdravého človeka. Rovnako nemáme prebádaný účinok kombinácií týchto a iných škodlivín. Dnes na Slovensku do vôd vypúšťame 1 000 000 000 m3 odpadových vôd ročne s niekoľko tisíc chemikáliami. Novinkou je napríklad kontaminácia odpadových vôd aj drogami, antibiotikami, s čím technológie dnešných čističiek nerátajú.

4. Čo to znamená, že vodu filtrujete selektívne a je potrebné filtre meniť?

pd_aq5300_perf_claryum_3-e1421856406378Náš filter z vody odstraňuje 60 najčastejších znečistení. Okrem iného aj spomínané antibiotiká. Vo vode však necháva to, čo v nej byť má. Neodstraňuje vápnik, horčík a iné minerály, ktoré sú a vždy boli prirodzenou súčasťou vody. A sú pre ľudský organizmus nevyhnutné a zdraviu prospešné.

Potreba meniť filtračné vložky závisí od spôsobu fungovania filtra a od  zloženia filtračných vložiek. AQUASANA využíva na svoju prácu aj tlak vodovodného potrubia. Spolu so zložením filtračných vložiek to znamená vysokú účinnosť a potrebu ich výmeny iba raz za šesť mesiacov. Časový faktor je dôležité dodržiavať. Druhým kritériom výmeny filtrov je kapacita prefiltrovanej vody.  V nezmenenej kvalite filtrujeme 2000 litrov vody. Toto množstvo ako spotreba vody na pol roka aj pre väčšiu rodinu bohato postačuje. A pri napríklad dvojnásobnom prekročení kapacity sa nič hrozné nedeje. Účinnosť filtra klesne asi o 6 %.

Tradičné kanvicové filtre odstraňujú 10x menej kontaminantov. Pracujú iba s gravitáciou, čo okrem menšej účinnosti znamená, že na prefiltrovanú vodu si musíte počkať. Z vody odstránite aj potrebný vápnik, horčík… Životnosť vložiek je jeden mesiac.  Zákazníci často filter nevymenia a následne pijú vodu ktorá je horšia ako tá, ktorú do filtra lejú.

 6. Nie je biznis filtrácie vody len vytváraním strachu a predaja drahých prístrojov?

Strašiť pri akomkoľvek predaji je nefér. Deje sa to často pri predaji filtrov na princípe reverznej osmózy. Pred potenciálnym zákazníkom sa nechajú vyzrážať minerály, ktoré voda prirodzene obsahuje. Potom strašia “pozrite, čo pijete”. Pritom práve dlhodobo piť vodu zbavenú minerálov je nesprávne. Strašenie pri predaji v žiadnom prípade nepoužívame. Cena nášho filtra je pod 100 EUR a náhradných filtračných vložiek pod 50 EUR. Samozrejme pokiaľ chcete byť zdravý, tak toho musíte urobiť asi trochu viac ako si iba kúpiť filter na vodu.

7. Aké kritéria sledovať pri výbere filtrácie, aby som získal istotu, že pijem nielen nezávadnú, ale aj zdravú vodu?

Ako to urobili iné firmy neviem. Môžem však prezradiť ako sme sa k AQUASANE dostali my. Začalo to dosť nepríjemným kožným ochorením môjho spoločníka.

Verdikt po vyhodnotení vzorky nebol najhorší, ale ani príjemný. Jeho diagnóza síce nie je infekčná, ale je autoimunitného pôvodu a toto ochorenie je prekancerózne. V takýchto chvíľach každý prehodnocuje. Okrem eliminácie stresu, zlepšenia životosprávy bolo vhodným doplnkom k liečbe aj riešenie vody. Vody nielen na pitie, ale aj na sprchovanie. Ideálny spôsob, ktorý sme zvolili je odporúčanie s veľkým O. 

Najprestížnejšie je odporúčanie organizácií na ochranou spotrebiteľov ako Consumer Reports v USA, Stiftung Warentest v Nemecku, Which v Anglicku… u nás je to Dtest. No a na základe toho sme si urobili názor na balenú vodu, ktorej sa snažíme vyhýbať. Ideálna nie je ani voda z kohútika. AQUASANU sme vybrali na základe odporúčania Consumer Reports, ktorý AQUASANU vyhodnotil ako Best Buy. Ocenenie, ktoré sa nedá kúpiť.

 8. Je pravda, že ak sa sprchujeme znečistenou vodou, môže nastať rovnaký problém, ako pri jej konzumácii?

Teplá voda má kvalitu užitkovej vody, nie pitnej! Keď mi kamarátka hovorila, ako z nej varí polievku, určite by som ju s vďakou odmietol. V spojitosti s faktom, že koža je najväčší orgán, odborníci predpokladajú, že kožou prijímame viac chemikálií ako pitím. Problémom je aj vdychovanie chemikálií, ktoré sa pri sprchovaní uvoľňujú. Tiež v žiadnom prípade nechcem strašiť, ale minimálne pri bábätkách filter na sprchu pri kúpaní určite odporúčam. 

Viac detailných info o Aquasane nájdete na ich stránke, kde si už sami zhodnotíte, či vám to dáva zmysel.

Ja som sa opäť raz presvedčil, že pri optimalizácii životosprávy treba vždy hlbšie bádať, získať viac pohľadov, konfrontovať odborníkov a koniec koncov si tak vytvoriť vlastný úsudok.

Ak máte niekto skúsenosti s filtráciou vody (kangen, reverzná osmóza, atď.) vyjadrite sa prosím a zdieľajte s nami vaše znalosti, nech si navzájom pomôžeme a získame zaujímavé poznatky, ktoré nám možno aj zachránia zdravie…

Ak považujete tento článok za hodnotný a pomohol vám pri vašom rozhodovaní na ceste vylepšovania životosprávy, ocením, ak ho pozdieľate s ľudmi, na ktorých vám záleží. Verím, že aj takto sa môžeme postupne prepracovať k zlepšenému kolektívnemu vedomiu. 

Odporúčané články: 

12 Odpovedí

 1. Organizmus z vody spracovať minerály nevie, nakoľko nie sú v organickej podobe, tým pádom na čo ich mať v pitnej vode. Destilovaná voda z organizmu vie vyčistiť len minerály, ktoré sú mimo bunky, kde nehrajú žiadnu rolu. Do bunky demivoda sa nedostane.

  1. Keď vymením filter po 3 týždňoch je tmavý ,je tam blato asi za kávovu lyžičku.Preto článok je úplna hlúposť…,Bývam v Petržalke a nemáme žiadnu vodovodnú poruchu.Nech si každý urobí svoj úsudok …

 2. Dobrý deň

  Chcem sa spýtať na teplú vodu v sprche. Máme plynový prietokový ohrievač, ktorý vyrába teplú vodu priamo zo studenej. Dĺžka potrubia k sprche je cca 2m, všetk je nové. Kvalita studenej vody je u nás vinikajúca. Platí aj tu tvrdenie uvedené v článku „teplá voda má hodnoty užitkovej vody“?

  Ďakujem
  Tomáš Lehocký

 3. Zdravim.chcem sa opytat ci uhlikovy filter (sypane uhlie resp. Kokosove vlalna a podobne)tiez odstranuje mineraly?

 4. Viete mi povedat, ci ta filtracia zbavuje vodu od tazkych kovov- mam na mysli prave olovo, ktore tu bolo spominane v spojitosti s olovnatymi rurkami v starom meste?

 5. Já nevím jestli je voda tolik toxická ale moje čistička vody, respektive změkčovačka funguje perfektně a voda je odželezněná a nikde není vidět žádný vodní kámen. Takže perfektní!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tipy na zlepšovanie životosprávy, zdravé a chutné recepty, výnimočné potraviny pre telo aj myseľ

Pridajte sa k viac ako 39 000 odberateľom newslettra a spoznávajte súvislosti vplyvu jedla na váš život.