Aká je budúcnosť životosprávy zdravej a silnej ženy 21. storočia?

Strong Women

Žena 21.storočia už nemusí robiť kompromisy medzi zdravím, chuťou a pôžitkami z jedla. V súčasnosti, vďaka poznatkom z vedy o varení a holistickému prístupu funkčnej medicíny už vieme ako na to. Ľahko sa však hovorí a teoretizuje. Aplikácia poznatkov a zmena návykov je už ťažšia záležitosť. Najmä preto, že na začiatku zmeny potrebujeme prečistiť naše konvenčné a obmedzujúce presvedčenia. S otvorenou mysľou vstúpiť do nášho strachu a neistoty a postupne meniť návyky v myslení a následne v správaní. Inak povedané, začať kultivovať nový prístup k životu, ktorý chutí.

Sumár kľúčových kapitol článku

 • Zdroj: 3 Leadership Lessons Wonder Woman Can Teach, allbusiness.com Definícia pojmu silná žena a výzvy životosprávy v kontexte 21.storočia
 • Najčastejšie konvenčné a obmedzujúce presvedčenia, pre ktoré sa trápi mnoho žien
 • 3 kľúčové oblasti, na ktoré sa zamerať pre stabilnejšiu energiu a rovnováhu
 • Žena nie je muž a potrebuje vnímať svoj cyklus oveľa citlivejšie
 • 3 praktické tipy pre zmenu prístupu a k raňajkám, kde je najlepšie začať

Ženy, kde je vaša sila a ako vnímate vašu súčasnú realitu záťaže a stresu na organizmus? 

Z konzultácií, prednášania a mojich skúseností pozorujem, že mnoho žien si neuvedomuje realitu a výzvy 21.storočia, ktoré sú kladené na organizmus. Často sa stretávam s názorom, že stačí len žiť v pohode, prítomnom okamžiku a robiť všetko s mierou a v rovnováhe. To je aj pravda, ale možno tak na Instagrame, kde vidíme často len pozitívne zábery života osobností.

Z tohto pohľadu oceňum napríklad prístup Kristíny Thormovej, ktorá oveľa viac odkrýva realitu, života produktívnej matky. Zdieľa aj svoje problémy, pády a takú skutočnejšiu realitu. Navyše, keď sa s ňou stretnem a dávame rodičovskú debatu, tak si len často povieme, že veru sme na hrane a predýchavame, aby sme to ustáli v zdraví a pozitívnom duchu. Aby sme výzvy výchovy detí a zladenie s prácou a tlakom okolia, brali s nadhľadom a ako našich učiteľov, alebo “len ako obdobie”.

Čo tým chcem povedať je, že podľa mňa žijeme na jednej strane úžasnú dobu možností, zážitkov, ale aj pohodlia a bohatstva. Na druhej strane je tu však aj veľká záťaž na organizmus, v zmysle stresorov okolia. Sociálne médiá, vzťahy v rodine, práci…Výzvy robiť rýchlejšie, efektívnejšie, kreatívnejšie a sústredenejšie… A keď si chce človek oddýchnuť a vypnúť, tak mu nikto nedá pokoj.

Aj preto je únik do prírody a aj v samote často skvelým riešením nie len pre telo, ale aj pre dušu.

Každopádne sa tak dostávame k definícii pojmu silná a zdravá žena 21.storočia.

Pre každú z vás to bude asi trošku iné. A to je v poriadku. Dôležité je len uvedomiť si, že pokiaľ chceme žiť v láske, radosti a vnútornej rovnováhe, tak naše telo neoklameme. Telo je základom našej energie, ku ktorej sa pridáva srdce aj duša.

A teda pozitívne myslenie a emócie lásky, radosti, tvorivosti v spojení s vierou v svojho boha, vesmír, prírodné zákony, alebo niečo väčšie ako sme my. Z vonku to k nám len tak nepríde. A ako špekulujem, študujem, hútam a experimentujem, tak sa vždy dostávam len k tomu, že všetko zdravie, štastie a sila začína od energie tela, napojenia mysle a kultivácie ducha. 

Jedno s druhým ako sa hovorí…Vo vzájomnej synergii, kde keď je jeden článok slabší dokáže pomôcť druhý a opačne. Ak je však jeden alebo druhý článok zaťažovaný stresom a nízkymi energiami negativity, tak sa to hneď ukáže.

Preto moja definícia pojmu silná a zdravá žena, ale kľudne aj muž:

“Vnútorná sila, pokoj mysle a naplnené, vedomé a tvorivé prežívanie života, kde výzor a charizma ženy odráža vyrovnanosť, sebaúctu, sebadôveru a prúdenie energie lásky, vášne pre vec a empatie k okoliu.”

Action Step, alebo konkrétna aplikácia do života, ktorá vám prinesie výsledok

Sústreďte sa v prvom rade na seba. Nie na rodinu, nie na prácu, ale na seba a vašu predstavu najlepšej verzie samého seba. Definujte si v 1-2 vetách najlepšiu, silnú a láskyplnú verziu samej seba, tak ako to cítite od srdca.

Príjmite sa vo vlastnej kráse a potenciále, byť vlastných architektom života podľa vašich predstáv. Definujte si ako sa chcete cítiť a prežiť váš ideálny deň v zdraví, sile, rozvahe, vďačnosti a radosti z učenia.

A buďte k sebe úprimná, kedy ste to naposledy napísali na papier a nacítili sa do toho? 

Začnime prepisom kritických presvedčení 

Ak ste už vykročili na cestu osobného rozvoja, tak ste asi vždy prišli na to, že na začiatku človek čelí najmä svojim presvedčeniam, ktoré si vytvoril na základe vplyvu výchovy, zážitkov a skúseností života a vplyvu okolia.

Psychológovia jasne potvdrzujú, že naše prostredie a 5-10 ľudí, s ktorými sa najviac stretávame, na nás majú najväčší vplyv. Ten môže byť pozitívny, ale aj negatívny. Alebo skôr cítime, že nám okolie prináša energiu, alebo nás vyčerpáva a robí chaos.

Z tohto pohľadu je aj pre životosprávu a prácu s vlastnou silou dôležité čeliť názorom, myšlienkam a presvedčeniam, ktoré ste prijali. Pre zmenu je totiž najdôležitejšia viera. Aj preto placebo efekt funguje viac ako aj najlepšia medicína, ktorej človek neverí.

Zdroj: Mindset and new psychology of success, Carol S.Dweck , PhD.

Avšak potom narazíme na dilemu a asi najväčšiu výzvu súčasnosti. Čomu a komu vlastne veriť? Odpoveď je na jednej strane jasná, ale na druhej strane náročná pre zladenie sebaúcty a sebadôvery.

Veriť totiž môžeme len samým sebe, na základe rozvinutého vedomia, viery v ducha a schopnosti precítenia vlastného tela. Príliš ezoterické ?

Nevadí, poďme čeliť konkrétnym obmedzujúcim presvedčeniam, s ktorými sa najviac stretávam a ktoré vás môžu podvedomo brzdiť v zmene:

 • ·      Zdravé jedlo je drahé a na cvičenie a šport nemám čas
 • ·      Geneticky som pribratá po mame, už od dieťaťa som bola tučná
 • ·      Bez cukru to nemá chuť, veď ma to nezabije
 • ·      Bez chleba neprežijem a je to proti božím zákonom
 • ·      Z tukov a mäsa sa priberá
 • ·      Keď zjem denne viac kalórii ako miniem, tak sa to na mňa hneď nalepí
 • ·      Keď naberiem svaly, tak budem vyzerať hrubo
 • ·      Po jedle to bez sladkého proste nie je ono.
 • ·      Ale veď taliani su chudí a jedia aj pizzu a cestoviny

Tak čo, trafil som nejakú formu dialógu vo vašej hlave? Každopádne tu ani nejde až tak o konkrétne vety ako o princíp.

Action Step, alebo teda konkrétny krok pre zmenu:

Opäť sa sústreďte v prvom rade na seba. Nie na rodinu, nie na prácu, ale na seba a vaše presvedčenia. Napíšte si vetu

“Kvalitné jedlo dobrej energie mení myslenie.”

Pozerajte na vetu a meditujte, alebo len tak premýšlajte a pozorujte, aké presvedčenia a myšlienky vám začnú prúdiť hlavou.

Napíšte ich na papier a skúste k nim byť kritická. Je to naozaj tak? Je toto absolútna pravda? Naozaj tomu verím? 

Power šalát s pestom, fetou a varenou kukuricou

3 oblasti životosprávy, kde zamerať pozornosť a začať optimalizovať silnejšie zdravie a vyššiu energiu

Po mentálnych cvičeniach a nastavení mysle, prejdime ku konkrétnym oblastiam optimalizácie životosprávy pre vyšiu energiu tela.

Z najnovších poznatkov vedy, ale aj z pohľadu tradičných konceptov ayurvédy, či čínskej medicíny vieme, že zdravie a vitalita nie je o maximalizácii, ale skôr o optimalizácii a neustálom návrate do stredu, balancu, či rovnováhy. Výkon versus regenerácia, vyššie vypetie vs meditácia, rodina a spoločnosť versus samota.

Každopádne aj keď ako ľudia niekedy veľmi chceme, tak prírodu, cykly a naše telo neoklameme. Zamyslime sa spoločne, aká je realita prístupu a návykov v týchto 3 kľúčových oblastiach ?

1.  Manažment cukru v krvi

V športovom svete sa nie nadarmo hovorí, že kto pri maratóne zlyhá v hydratácii a doplnení paliva, tak narazí na stenu. Sme si však vedomí, že taký bežný precovný deň 21. storočia, sa reálne stáva malým maratónom s potrebou sústredenia sa, regenerácie a s viacerými etapami ?

Ranná rutina a emócie v rodine, výzvy v práci, prekonávanie vlastných strachov a obmedzení, starostlivosť o deti, plánovanie, upratovanie, varenie a dookola…

Ak vám hladina cukru klesne a nemáte pravidelný režim vašej stravy, tak je telo v chaose, strese a spúšta sa produkcia hormónov prežitia. Váš mozog zo svojej podstaty tiež prepína do stavu prežitia, hľadá najbližší dostupný cukor a vypína váš neocortex a teda racionálny mozog.

Asi to poznáte, že ste ako ženy nervózne a nepríjemné a chlapi často nechápu prečo…A pritom stačí si len na 5 minút sadnúť a dať si teplú polievku, alebo kúsok kvalitnej horkej čokolády s orieškami.

2.    Adekvátna dávka stresu a optimalizácia funkcie obličiek a produkcie kortizolu

Kortizol je stresový hormón, ktorý je dobrý pre aktiváciu pohybu, úteku, alebo úniku z krízových situácií. Adekvátna dávka stresu zase nemusí byť zlá, pokiaľ za ňou nasleduje kľud a regenerácia.

 To sa v skutočnosti deje vo vrcholovom športe, kde sa športovci o seba starajú a vedia, že nemôžu podávať tip top výkon, koncentráciu a nasadenie 12-14 hodín denne, bez prestávky a navyše aj s negatívnymi emóciámi porovnávania, stresu z nedostatku času, priestoru, či peňazí.

Tak sa dostávame k chronickému stresu, ktorý ženám nedá spať, alebo na druhej strane sa pre nechuť a vyčerpanosť, potrebujete priam vykliesniť z postele aspoň pomyslením na obľúbenú kávu. Samozrejme pokiaľ máte male deti, alebo iné špecifické situácie, tak sa nedá zase všetko zmeniť na 100 %. Avšak vždy si vieme uvedomiť, že sme na hrane a bude treba pribrzdiť, kompenzovať a investovať do regenerácie.

Meditácia, wellness, či masáž, alebo aj hodinová kľudná prechádzka v prírode vedia robiť zázraky. Menej stretnutí a trošku viac času pre seba a spánok robí zázraky. Častým problémom je, že do stresu v práci a výchovy detí, si žena pridá ešte ďalší stres vo forme hladovania, diéty a nekvalitnej stravy, plnej prázdnych kalórií.

Vytvára sa tak veľký deficit a niet sa potom čo čudovať pocitom vyčerpanosti, vyhorenia a až depresie.

Umenie života – Optimálna dávka stresu.

3.    Kvalita stravy a podpora, alebo nezaťažovanie orgánov pre elimináciu škodlivín z tela 

Asi budete súhlasiť, že kvalitné jedlo mení myslenie a rovnako, že výrazne ovplyvňuje našu náladu. Hlavným problémom žien je často strach z kalórií, alebo neznalosť základov výberu dôležitých makroživín na tanier. Množstvo žien tak funguje len na tradíciách a konvenčných odporúčaniach, založených na ľudovej kultúre, alebo na rade a vplyve okolia a hlavne na vplyve médií.

Množstvo žien inklinuje k sladkostiam a cukru ani nie preto, že by nemali pevnú vôľu. Problém je v mozgu, v strese a v tom, že nie je zabezpečený základ poctivej stravy. Super zaujímavé na tom je, že žena dokáže deťom vysvetľovať aby nejedli sladkosti a somariny, ale poriadne jedlo a sama potom robí inak.

Nesadne si k stolu, nenaje sa kľudne a s rodinou a neustále má pocit, že si nemôže dopriať lebo priberie. A keď ju potom mozog zlomí, tak si dopraje poriadne a s následnými výčitkami.

Kľúčovou zmenou je definovať si základy poriadnej stravy, ktorá telu dodáva živiny a kvalitné kalórie. Zabezpečiť zdravé tuky, dostatok zeleniny, korenie a bylinky je overenou cestou, na ktorej sa zhodnú odborníci rôznych výživových smerov.

Následne sa netreba báť ani proteínu, ktorého nemusí byť veľa. Opäť sme ale pri optimalizácii a teda, že správna dávka aminokyselín vie robiť zázraky a posilniť aj kľúčový orgán detoxikácie, ktorým je pečeň. Z tohto pohľadu odporúčam denne 10g kvalitného kolagénu. Či už rozmixovať v káve, vode, alebo kľudne aj pridať do rannej kaše.  

 

Kvalitné doplnky výživy sú podľa mňa v súčasnosti, pri vyššom výkone a náročnosti životného štýlu, naozaj potrebné a užitočné. Samozrejme ak by sme žili pri mori v južnom Taliansku, s čerstvými potravinami a jedlom, slnkom, prírodou a pohodou, tak nám ich netreba.

Ale realita prostredia miest, práce a stresovej záťaže je tu naozaj iná. Dajte dôraz hlavne na vitamín D3 s K2, Magnézium, Vitamín C, Gluthatión a B-vitamíny. Najmä ak preferujete vegetariánsku stravu. Odporúčam napríklad Avita produkty, kde dosť dobre vyladili lipozomálne formy, týchto hodnotných doplnkov výživy. 

 

Action Step

Naodpáľte sa pre falošné prísľuby úspechu. Venujte čas analýze vašich povinností, kvalite jedla, časovaniu jedla a činností.

Eliminujte tie s najväčším stresom kde sa dá, alebo trénujte sa v odpovedi na stresory. Psychologické a terapeutické ambulancie sú v súčastnosti čím ďalej tým viac plné hrdinov, ktorým plameň na čas vyhorel. 

Dajte dôraz najmä na kvalitu a výživovú hodnotu stravy a doplňte kvalitnými suplementami kritické vitamíny a minerály. V našich končinách hlavne vitamín D3/K2, Béčka, Magnézium, vitamín C, zinok a meď.

Žena nie je muž a vnímanie svojho cyklu je pre ňu kritické

Ako často počujeme, že strava a životospráva sú individuálne záležitosti? Áno sú, avšak ako pri všetkom sme si aj ako ľudia, ženy, či muži v základoch podobní. Takto si vieme definovať koncepty a systémy, ktoré nám majú pomôcť pre vedomé uchopenie našej životosprávy a výberu jedla, pre energiu a zdravie.

Z tohto pohľadu je potom kritické, aby ženy vnímali 4 fázy svojho cyklu. Z modernej vedy a experimentovania popredných lídrov, alebo skôr líderiek v oblasti optimalizácie zdravia a výživy pre ženy  vieme, že sú fázy, kedy toho znesie telo viac a na druhej strane sú fázy, kedy je vaše telo citlivejšie.

Hormonálna hra v tele ženy je sila. Sila ktorá ovplyvňuje nielen nálady, ale aj metabolické procesy. Bohužiaľ z pohľadu spoločnosti a tlaku okolia chceme, aby sme každý deň podávali konzistentný tip top výkon a niekedy nechápeme, prečo keď ste sa minulý týždeň naozaj zdravo stravovali, tak ste dokonca kilo na váhe pribrali.

Pri tom ste nabrali len kvalitnú svalovú hmotu, s ňou aj nejakú vodu v rámci cyklu a svojim spôsobom ani neviete, že ste niečo kľudne mohli schudnúť z tuku.

Podľahnete falošnej ilúzii, negatívnym myšlienkam a zbytočne sa emocionálne rozhodíte. Zároveň ak ste v kritických fázach , tak je vaše telo veľmi senzitívne na potraviny a kombinácie, ktoré mu ťažko trávia.

 

4 fázy ženského cyklu
4 fázy ženského cyklu

 

Action step, konkrétny krok do praxe:

Odporúčam knihu cyklická žena a nepodceniť prírodný cyklus, ktorý pri tom viete výborne využiť vo váš prospech. Veď aj v prírode nemôžeme chcieť aby v zime rástlo na stromoch ovocie a aby sme sa v lete zahrievali napríklad zimnými jedlami. Sezónnosť a cyklus nie je len o počasí…

3 konkrétne tipy na jeseň, pre posilnenie imunity a postupnú zmenu metabolizmu

Ako teda konkrétne a hneď začať meniť návyky? Sústreďte sa na začiatok dňa a zlepšite raňajky. Nemeňte všetko naraz, ale začnite kultivovať vedomé jedenie a vedomé dýchanie. Ráno keď vstanete, neriešte hneď mobil a externé vplyvy. Pripomeňte si radšej najlepšiu verziu seba a vizualizujte si váš deň. 

Z pohľadu metabolizmu je dôležité začať zmenu z čisto glukózovaj závislosti, na schopnosť využívať tuky ako zdroj energie. Tak získate pre mozog a telo stabilnejšiu energiu a rovnako znížite aj stres z nedostatku jedla, na hormonálny systém.

1.    Doprajte si ráno zdravé tuky a kvalitný proteín namiesto prázdnych sacharidov a cukru

Namiesto pečiva s kávou, alebo cereálií a sladkých kaší, či podobných falošných fitness prísľubov, si doprajte poctivé vajcia so zeleninou a ak, tak kúsok poctivého kváskového chleba s pravým maslom. Skvelou možnosťou sú aj orechové maslá, syrové, bryndzové, či cícerové nátierky zo zeleninou…

2.    Vyskúšajte zlaté mlieko, alebo bioaktívnu kurkumu s ghee maslom

Ayurvédsky prístup sa opiera tiež o zdravé tuky a kombináciu Ghee masla s kvalitným korením a hlavne kurkumou. Tá je však bioaktívna len v kombinácii s čiernym korením a ideálne ak sa v zmesi korenia nachádzajú aj ďalšie hodnotné záležitosti a toniká ako zázvor, kardamón, či aswaganda.

Vyskúšajte si tak vymixovať turmeric Mix s ghee maslom a teplou vodou, ako ranný alebo doobedňajší nápoj pre posilnenie imunity a trávenia.

3.    Otužujte a hýbte sa postupne kde sa dá

Otužovanie robí zázraky, ale mnoho žien má pred ním rešpekt. Otvorte si však myseľ, preštudujte napríklad metódy Wima Hofa, alebo začnite len studenou vodou v sprche. Ak vás to predsa len odrádza, tak sú tu nové technológie a kryokomora, ktorá po pravidelných návštevách vie spraviť zázraky a priamo aktivuje mitochondrie a bunky, pre lepší metabolizmus tukov.

Nájdite si pohybovú aktivitu, ktorá vám chutí. Netlačte sa do crossfitu alebo extrémov, ale začnite skôr tancom, prechádzkami, jógou, alebo funkčným cvičením s vlastným telom. 

Kryoboost, kde sa chodím nabiť v Bratislave

Action step, konkrétny krok do praxe:

Nehľadajte výhovorky a to prečo sa to nedá. Vyberte si jeden návyk raňajok, na ktorý sa sústredite a prinesia vám nastavenie na celý deň. V manažemnte cukru v krvi, vo výžive pre mozog a vašej schopnosti zvládať stres. Trénujte disciplínu zmeny počas týždňa a cez víkend povoľte. Paradoxom je, že práve disciplína je cestou k slobode. 

Nový prístup k raňajkám, jedlu, cvičeniu, mysli a životu musí chutiť

Ak nechutí, tak to podľa mňa nie je správny prístup. Nastavte sa tak, že robíte vlastné experimenty a hľadáte vaše optimum. Z tohto pohľadu, ak chcete udržateľnú zmenu v stravovacích návykoch, tak si potrebujete vychytať zdravé jedlá, ktoré vám chutia. Darmo do seba budete tlačiť tie ryžové chlebíčky a rôzne nízkotučné a fake fitness potraviny. 

Ja som presvedčený, že tu nejde o kalórie a aj posledný výzkum to čím ďalej tým viac potvdzuje, že poctivé jedlo, prebiotiká a probiotiká, sú kritickou výživou pre naše baktérie a mikrobióm v žalúdku. Ak si vypestujete a vyladíte baktérie, tak existujú druhy, ktoré dokážu páliť tuk…

Zdroj: THE GUT’S INTERNAL ENVIRONMENT WORKS IN COLLABORATION WITH THE IMMUNE SYSTEM , Newsweek.com

Nie je to skvelé, že vďaka novým poznatkom vieme dnes sami prebrať kontrolu nad svojim zdravím a energiou? 

A teda ak ste sa v súčasnej instantnej dobe prečítali až sem, tak vám gratulujem a oceňujem váš záujem o učenie a prácu na sebe. Život sa nemení len tak zo dňa na deň a vždy to bude len o postupnej zmene návykov myslenia a konania. Aplikujte poznatky z tohto článku a ja vám garantujem okamžité zlepšenie prežívania vášho dňa. 

Ak vás zaujal môj prístup a myšlienky tak sa zapíšte do newslettera, kde vám príde info o workshopoch, podcastoch a rôznych aktivitách kde zdieľam poznatky, inšpirujem a sprevádzam ľudí, v procese zmeny životného štýlu.

Zdravie, sila, kreativita života a radosť z poznávania nech sú s vami. Otvorená myseľ a nový prístup vám hneď otvoria váš potenciál. Len sa potom nezľaknite, že vás okolie nebude hneď chápať a vybrané okolnosti a ľudia sa vás budú snažiť stiahnuť k priemeru spoločnosti. Priemer je totiž veľmi silným presvedčením bezpečnosti a toho, že sa bojíme konfliktu.

Konflikt je však práve tá cesta rastu a vôbec ho nemusíme brať negatívne.

V podstate, keď chcete niečo zmeniť tak idete do konfliktu so starou verziou seba, ktorá potrebuje zomrieť, a z ktorej sa narodí nová verzia.

Ale to je už na ďalší článok, či meditáciu …

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tipy na zlepšovanie životosprávy, zdravé a chutné recepty, výnimočné potraviny pre telo aj myseľ

Pridajte sa k viac ako 39 000 odberateľom newslettra a spoznávajte súvislosti vplyvu jedla na váš život.