Je načase začať vnímať problematiku komplexne. Teoretické poznatky sú nám nanič, ak ich nepoužijeme v praxi (napr. v kuchyni alebo aj pri samotnom výkone) a nepremeníme na výsledky. Dušanove workshopy sú vhodným smerom optimalizovania výživy, pomocou ktorého sa každý záujemca môže zamyslieť nad svojou výživou, kondíciou, životosprávou a celkovým zdravím. Odporučať môžem dokonca aj kávu, ktorú doma pijeme a máme tak istotu 100% kvality aj preto, že som mal osobne možnosť vidieť Dušanove zanietenie a vzťah k rôznym fintičkám výberu a spracovanie ingrediencií.

Paedr. Vlado Zlatoš, PhD., Expert na optimálnu výživu a vysoký výkon